ماشین آلات کشاورزی

انواع ماشین های خاکورزی

ماشینهای خاکورزی به دودسته,ماشینهای خاکورزی اولیه وماشینهای خاکورزی ثانویه تقسیم بندی میشوند.                   ماشینهای خاکورزی اولیه:این گروه ازماشینهادرعمق بیشتردرحدود۴۵ سانتی زمین کارمی کنندوخاک کشاورزی روکاملازیرورومی کنند.ازجمله ازماشینهای اولیه میتوان به انواع گاوآهنهاکه مانندبرگردانندار,قلمی,دوار,بشقابی و...اشاره کرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 11:46  توسط بهنام رحیمی اقدم  | 

mx270

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/21/1916948_823.jpg

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 10:57  توسط بهنام رحیمی اقدم  |